Friday , September 30 2022

Happy News ! Now Our Website All Content Without (Harbal Video Ads). Now Enjoying.

China Movies

Dream Westward Journey Five Elements Mountains‎ (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. Movie:Dream Westward Journey Five Elements Mountains‎ (2022) Director:Jin Lijun Joyxh Genres:Action,Fantasy Release Date:23 Sep 2022 Language:Mandarin Size:619MB Stars:Chen Xinzhe Xin Zer Tan,Mengni Fu Mengni Fu 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Nie Yinniangs Desperate Assassination (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Nie Yinniangs Desperate Assassination (2022) Director:Chen Weixiong Phat Chan Genres:Action ,Romance Release Date:15 Sep 2022 Language:Mandarin Size:550MB Stars:Nan Sheng Sheng Nan,Chong Jin,Jung Won Won Joan,ViNi,Li BingleiBinglei Li 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Little Dragon Girl (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Little Dragon Girl (2022) Director:Yunxiang Lin Yunxiang Lin Genres:Action ,Romance,Fantasy Release Date:20 Sep 2022 Language:Mandarin Size:1.15GB Stars:Zhang ChuhanChuhan Zhang,Kee Kong,Xueyang Ma,Di Zhang 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Reloading Mecha 4 The Behemoth Attacks (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Reloading Mecha 4 The Behemoth Attacks (2022) Director:Miao Jincang Genres:Action,Sci-Fi,Adventure Release Date:30 Aug 2022 Language:Mandarin Size:493MB Stars:Leanne Lee,Lei Wang,Bo Hu,Yuansong Hu 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Heavy Gear 4 Attack of the Behemoths (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. Movie:Heavy Gear 4 Attack of the Behemoths (2022) Director:Miao Jincang Genres:Action,Sci-Fi,Adventure Release Date:30 Aug 2022 Language:Mandarin Size:466MB Stars:Leanne Lee,Lei Wang,Bo Hu,Yuansong Hu 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022) Director:Yan Guangxing Genres:Drama, Action Release Date:18 Aug 2022 Language:Mandarin Size:1.1GB Stars: Fan Siu-Wong, Mirrre, Norman Chui, Edward Chui 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Nine Dragon Sky Coffin (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Nine Dragon Sky Coffin (2022) Director:Juli Chen Genres:Action Release Date:3 Aug 2022 Language:Mandarin Size:545MB Stars:Wang Wei Wei Wang,Li Xianshi Xianshi Li,Shi Xuejing Xuejing Shi,Kenichi Miura 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

My True Friends The Beginning (2022) Korean WEB-DL H264 AAC 1080p 720p 480p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:My True Friends The Beginning (2022) Director:Adsajun Sattagovit Genres:Action, Drama Release Date:13 April 2022 Language:Korean Size:1GB Stars:Ryu Vachirawich ,Nack Charlie Trair,Miya Pitcha Thon,Yaimai Shinarade 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Journey to the North (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Journey to the North (2022) Director:Kun Chi Mak Genre:Fantasy,Romance,Sci-Fi,Action Release Date:29 July 2022 Language:Mandarin Size:561MB Stars:Mire Merxat,Yumeng Lai,Xiao Xiangfei Xiangfei Xiao,Motong Wu,Feifan Shen 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Di Renjie Nine Dragons Mysterious Coffin (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Di Renjie Nine Dragons Mysterious Coffin (2022) Director:Tao Yuan Genres:Action,Sci-Fi,Fantasy Release Date:1 Aug 2022 Language:Mandarin Size:1.02GB Stars: Wei Wei Wei Wei,Zhen’an Li,Michelle Ye,Haocheng Zhang 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

The Hidden Fox (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p 480p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:The Hidden Fox (2022) Director:Lei Qiao Genres:Drama ,Action,Martial Arts,Costumes Release Date:15 July 2012 Language:Mandarin Size:767MB Stars:Zhao HuaHuawei Zhao,Yusi Chen,Ray Lui,Chunyu Shanshan Shanshan Chunyu 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Snow Mountain Flying Fox Fortress North Treasure (2022) Chinese 720p HDRip 650MB Download

…..:: Movie Info ::….. IMDB Ratings: Directed: Qiao Lei Released Date: 2022-07-15 Genres: Action,Fantasy Languages: Mandarin Film Stars: Zhao Huahua / Chen Yustrontium / Lu Liangwei / Chun Yu Shanshan / Chen Zihan / Yang Yi / Zhao Zichong / Fu Jia / Wu Yijiang / Zheng Haonan Movie Quality: 720p HDRip File Size: 650MB 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. ... Read More »

Alien Beast Dragon Hunting Order (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Alien Beast Dragon Hunting Order (2022) Director:Liu Yang Genres:Action,Thriller,Fantasy,Adventure Release Date:22 June 2022 Language:Mandarin Size:415MB Stars:Zhu Jie Jeam,Shi Yanneng Yanneng Shi,Haoyue Huang,Zheng Honglai Zheng Honglai 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

Laughing at the Bottomless Pit‎ (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:Laughing at the Bottomless Pit‎ (2022) Director:Yu Hongbo Genres:Comedy ,Romance Release Date:21 June 2021 Language:Mandarin Size:651MB Stars:Ning Wang,Ariel Ahn,Snowen Snowen,Ping Sang,Li YuYu Li 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »

The Mystery of the Blood Worms of the Six Doors (2022) Chinese WEB-DL H264 AAC 1080p 720p Download

…..:: Movie Info ::….. IMDb:N/A Movie:The Mystery of the Blood Worms of the Six Doors (2022) Director:Shijun Gu Genres:Action,Sci,Fi Release Date:20 June 2022 Language:Mandarin Size:621MB Stars:Zhong Zhentao Kenny Bee,Siu-Lun Wan,Yuming Du,Li Zixiong Waise Lee 1337xHD.Com Entertainment Team [HET] …..:: Screenshooot ::….. …..:: Download Here ::….. Read More »